Διαδραστικό Λαογραφικό Μουσείο Βαρνάβα

Το Διαδραστικό Λαογραφικό Μουσείο Βαρνάβα ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2002 από την Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα και είναι νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Το Διαδραστικό Λαογραφικό Μουσείο Βαρνάβα ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2002 από την Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα και είναι νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Με την ίδρυση του Διαδραστικού Λαογραφικού Μουσείου πιστεύουμε ότι ο τόπος μας θα γίνει τόπος έλξης και έρευνας του πολιτιστικού μας πλούτου όχι μόνο του χωριού μας αλλά και ολόκληρης της Βόρειας Αττικής.

Κατ΄ αυτόν τον τρόπο επιθυμούμε να αποδώσουμε στο Βαρνάβα ένα μέρος από όσα θα έπρεπε να του είχαν δοθεί προ πολλού.

Το Μουσείο θέλουμε να γίνει ζωντανός παιδευτικός θεσμός για το χωριό μας…

Ο Πέτρος και η Μηλέα Κατσίκη ίδρυσαν το 2002 το Διαδραστικό και Λαογραφικό Μουσείο Βαρνάβα. Σ’ ένα αυθεντικό παραδοσιακό Βαρναβιώτικο σπίτι εκθέτουν με αγάπη και τρυφεράδα τους καρπούς ενός πολύχρονου συλλεκτικού έργου, που αδιάκοπα συνεχίζεται. Πλουμίδια μιας παλιότερης εποχής, σκεύη μιας αλλοτινής οργάνωσης και εργαλεία – εκφραστές του χθεσινού κάματου θησαυρίζονται στο ζεστό και φιλόξενο μουσείο τους.

Στόχος και φιλοδοξία όχι μόνον η διάσωση, ανάδειξη και οργανική αξιοποίηση της βαρναβιώτικης ιστορικής και πολιτιστικής ρίζας, αλλά και η ενεργητική συσπείρωση ευαίσθητων και ανήσυχων ανιχνεύσεων (με γερά πατήματα στο χθες κι ανοιχτή ματιά στο αύριο) από τον ευρύτερο κοινό χώρο της Β. Αττικής σ’ ένα ψυχωμένο ξεκίνημα αναδημιουργίας σε πλαδαρές εποχές εφησυχασμού.

Με την παρούσα έκδοση, ιστορικού ενδιαφέροντος με πινελιές λαογραφίας, εγκαινιάζουν και την εκδοτική δραστηριότητά τους σκοπεύοντας να συνεισφέρουν και απ’ αυτή την πλευρά στο φωτισμό της ζωής και της λαχτάρας του βαρναβιώτη παππού και αρβανίτη πρόγονου.
Ιούλιος 2003

Καθηγητής – Φιλόλογος
Γιάννης Βασ. Πέππας